ProClaw logo

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

I-Switch Oy kerää asiakkailtaan vain ne tiedot, joita tilausten vahvistaminen ja toimittaminen edellyttää. Asiakastiedot käsittävät asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen (tilauksen vahvistamista ja mahdollisia turva- tms. tiedotteita varten) sekä toimitusosoitteen (tilauksen toimittamista varten). Tallennettavia ovat myös tuotetiedot (tuotenimike, koko, määrä), tilauksen ja lähettämisen päivämäärät, mahdolliset reklamaatiot ym. tilausta koskevat lisätapahtumat kuten palautukset, vaihdot, hyvitykset jne.

Yritys ei kerää tietoja asiakkaistaan muualta kuin tilauslomakkeista. Asiakastietoja ei jaeta muiden tahojen kanssa.

I-Switch Oy:n asiakasrekisteri muodostuu yrityksistä ja yksityisistä kuluttajista näiden täyttämien tilauslomakkeiden muodossa. Asiakas saa pyynnöstä tietonsa poistettua asiakasrekisteristä; tällöin häviävät myös palautus-, takuu- ym. suojia koskevat tiedot tilauksista ja yhteydenotoista, joten asiakkaalle suositellaan maksukuitin säilyttämistä. Yritys ei kerää lainkaan asiakkaiden maksukortti-, pankkitili- tms. rahaliikennetietoja.

I-Switch Oy tilastoi eri tavoin asiakkaiden tilaustietoja myyntianalyyseja varten; tiedoista karsitaan tällöin pois kaikki yksilöihin liittyvä informaatio.

Vastuullinen rekisterinpitäjä:
Ismo Koskinen
I-Switch Oy
[email protected]
Härmälänsaarenkatu 2 A 12, 33900 Tampere